Eyal Reches

הצהרת נגישות

חברת אתרים רואה חשיבות רבה בנושא הנגשת אתרים לבעלי מוגבלויות ולצורך כך בצענו מספר פעולות להתאמת האתר.

הנגשת האתר לבעלי מוגבלויות כוללת את ההתאמות הבאות:

  1. האתר כתוב בגופנים קריאים בלבד
  2. כל התוכן כתוב באופן פשוט וברור להבנה
  3. האתר נבנה ללא אלמנטים מהבהבים
  4. האתר נבנה ללא אנימציות
  5. טקסטים חלופיים לתמונות
  6. האתר נבנה ברמת ניגודיות טובה לקריאת התוכן
  7.  משולב באתר בצפייה במובייל חייגן אוטומטי ללא צורך בהקלדת מספר הטלפון
  8. באתר משולב סרגל הנגשה בעל 3 פונקציות

א. הגדלת הגופן
ב. מצב של ניגודיות גבוהה + הדגשת קישורים

לעזרה נוספת ובכל שאלה ניתן לפנות במייל: atarimeyal@gmail.com

אחראי נגישות: איל
ליצירת קשר נא לפנות במייל

שעות פעילות
ימים א - ה בין 19:00 - 09:00
יום ו בין 15:00 - 09:009

הנגשת האתר עומדת בדרישות החוק בישראל על פי התקן הישראלי שמספרו 5568 ואשר אימץ את מסמך הקווים המנחים וההמלצות להנגשת אתרים לאנשים עם מוגבלויות, שנערך על ידי איגוד האינטרנט הבינלאומי - W3C בגרסתו האחרונה המוכרת כ WCAG 2.0 או Web Content Accessibility Guidelines מיום 11 לדצמבר 2008 ואשר אומץ על ידי התקן הבין-לאומי ISO IEC 40500 במהדורה הראשונה מחודש אוקטובר 2012 .